Utbilda sig till läkare utomlands

Det nuvarande systemet för antagning till högskoleutbildningar bygger dels på betygen från gymnasiet, och dels på resultatet på högskoleprovet. Tanken är att högskoleprovet ska ge även de som hade sämre betyg i gymnasiet en chans att komma in på den utbildning de vill. På vissa utbildningar som är särskilt populära har man dock inte en chans att komma in om man inte har högst betyg i allt från gymnasiet och 2.0 på högskoleprovet. En utbildning med mycket höga antagningskrav i Sverige är läkarutbildningen. Den stora konkurrensen om platserna på läkarutbildningarna i Sverige har gjort att allt fler söker sig utomlands för att få utbilda sig till sitt drömyrke.doctor-784329_640

Vilka möjligheter du har att arbeta i Sverige efter att ha genomfört din läkarutbildning utomlands beror på i vilket land du studerade. Tack vare ett läkardirektiv inom EU måste varje EU-land godkänna ett bevis på en läkarutbildning från ett annat EU-land. Så länge du har utbildat dig i ett EU-land kan du med andra ord arbeta i Sverige utan problem. Du måste bara kontakta Socialstyrelsen för att få din läkarlegitimation. Väljer du att studera utanför EU kan det bli betydligt mer komplicerat att få din legitimation i Sverige. Exakt hur komplicerat beror på om du har specialkompetens eller inte. Det kan bland annat handla om att göra AT-tjänst i Sverige och att genomgå flertalet prov, bland annat i samhälls- och författningskunskap.

Det är dock inte bara en dans på rosor att studera utomlands. Det ställs höga krav på att man är anpassningsbar, eftersom man inte bara ska bo i ett nytt land och gå en utbildning på ett nytt språk, utan också måste vänja sig vid en annan undervisningsmetod än i Sverige. Dessutom måste man i många länder betala höga terminsavgifter för att studera på universitet. Men om man verkligen vill bli läkare är det värt besväret och pengarna.

En anledning till att man kan vilja utbilda sig till läkare är att man som läkare i regel tjänar mer än den genomsnittliga befolkningen. Vad man gör med de pengar som blir över varje månad varierar självklart från person till person.

litepress