Plastikkirurgi

Till skillnad från annan kirurgi innebär plastikkirurgi att man återställer eller förbättrar kroppsvävnad. Det är således inte på grund av livshotande åkommor som man söker sig till en plastikkirurg, utan för att på något sätt förändra sitt utseende. Det kan dels handla om att återställa sitt utseende efter en annan operation eller en olycka, så kallad rekonstruktiv plastikkirurgi, dels om rena skönhetsoperationer, så kallad estetisk plastikkirurgi.Walter_Yeo_skin_graft

Inom rekonstruktiv plastikkirurgi vill man åtgärda defekter hos patienten, som antingen har uppstått senare i livet eller är medfödda. Defekterna kan vara både utseendemässiga och funktionella, till exempel LKG (som förr kallades harmynthet), brännskador, skador efter tumörer, eller stora bröst (stora bröst kan vara en funktionell defekt såtillvida att de kan leda till smärtor i rygg, nacke och bröst på grund av belastningsproblem, och behandlas genom en bröstförminskning). Denna typ av plastikkirurgi utövas framförallt inom den offentliga sektorn, och en patient med denna typ av problem kan således få en remiss till en plastikkirurg på samma sätt som till någon annan specialistläkare.

Inom den privata sektorn är det betydligt vanligare med så kallad estetisk plastikkirurgi, som går ut på att korrigera utseendet och motverka ålderstecken i utseendet. Vanliga estetiska kirurgiska operationer är till exempel bröstförstoring, bukplastik (som innebär att man tar bort överflödig hud runt magen, till exempel efter en kraftig viktnedgång), läppförstoring, ögonlocksplastik, näsplastik, fettsugning, ansiktslyftning och bröstlyft.

Om du funderar på att genomföra en plastikkirurgisk operation är det mycket viktigt att du vänder dig till en seriös aktör. Alla som vill kalla sig plastikkirurg i Sverige måste ha genomgått en särskild utbildning hos Socialstyrelsen. Kontrollera att läkaren du tänkt välja för operationen har gått den utbildningen. En seriös plastikkirurg i Stockholm hittar du på Plastikkirurgen.com.

Plastikkirurgin har rötter långt tillbaka i tiden, då man i det antika Indien ofta genomförde rekonstruktioner av näsor (ett vanligt straff var då att få näsan avhuggen). Den rekonstruktiva plastikkirurgin utvecklades sedan i början av 1900-talet, och fick ett genombrott efter andra världskriget, då metoden användes för att behandla de skadade soldaterna efter kriget, särskilt svårt brännskadade brittiska stridspiloter. På 1960-talet utvecklades de första bröstimplantaten, vilket startade utvecklingen av plastikkirurgins estetiska gren. Sedan dess har plastikkirurgin fortsatt utvecklas och blivit mer avancerad, till exempel genom vävnadsodling.

litepress