Inlägg med sökord: "Vårdmissar"

Misstro mot läkare

Misstro mot läkare

Missnöjet med läkare är stor i Sverige mycket beroende på brister i bemötandet från läkare och annan vårdpersonal gör att tilliten till sjukvården brister. Något som framkommer i EU-undersökning en: Patientsäkerhet och vårdkvalitet. I undersökningen framkommer att många personer eller deras anhöriga upplevt problem i kontakt med sjukvården. Det handlar […]

Läs mer ›
litepress