Inlägg med sökord: "Läkarutbildning"

Utbilda sig till läkare utomlands

Utbilda sig till läkare utomlands

Det nuvarande systemet för antagning till högskoleutbildningar bygger dels på betygen från gymnasiet, och dels på resultatet på högskoleprovet. Tanken är att högskoleprovet ska ge även de som hade sämre betyg i gymnasiet en chans att komma in på den utbildning de vill. På vissa utbildningar som är särskilt populära […]

Läs mer ›
Läkare

Läkare

Många kallar dem doktorer, fast deras yrkestitel är läkare. Doktor är en formell akademisk titel och forskarexamen. Läkare får den kallas som genomgått ett yrkesprogram som erbjuder läkarutbildning vid ett universitet och att vederbörande därefter avlagt läkarexamen. Läkarutbildningen i Sverige Som läkarstuderande genomgår man fem och ett halvt års fullgjorda […]

Läs mer ›
litepress