Inlägg med sökord: "Läkare"

Utbilda sig till läkare utomlands

Utbilda sig till läkare utomlands

Det nuvarande systemet för antagning till högskoleutbildningar bygger dels på betygen från gymnasiet, och dels på resultatet på högskoleprovet. Tanken är att högskoleprovet ska ge även de som hade sämre betyg i gymnasiet en chans att komma in på den utbildning de vill. På vissa utbildningar som är särskilt populära […]

Läs mer ›
Stafettläkare

Stafettläkare

Stafettläkare är ett fenomen som, på gott och ont, blivit allt vanligare sedan den stora privatiseringsvågen svept över Sverige. Stafettläkare – vad är det? En stafettläkare är helt enkelt en läkare som hyrs in från ett bemanningsföretag för att fylla en vakans. En vakant/ledig läkartjänst som sjukhuset eller vårdcentralen inte […]

Läs mer ›
Misstro mot läkare

Misstro mot läkare

Missnöjet med läkare är stor i Sverige mycket beroende på brister i bemötandet från läkare och annan vårdpersonal gör att tilliten till sjukvården brister. Något som framkommer i EU-undersökning en: Patientsäkerhet och vårdkvalitet. I undersökningen framkommer att många personer eller deras anhöriga upplevt problem i kontakt med sjukvården. Det handlar […]

Läs mer ›
Läkare

Läkare

Många kallar dem doktorer, fast deras yrkestitel är läkare. Doktor är en formell akademisk titel och forskarexamen. Läkare får den kallas som genomgått ett yrkesprogram som erbjuder läkarutbildning vid ett universitet och att vederbörande därefter avlagt läkarexamen. Läkarutbildningen i Sverige Som läkarstuderande genomgår man fem och ett halvt års fullgjorda […]

Läs mer ›
litepress