Inlägg med sökord: "Allmäntjänstgöring"

Läkare

Läkare

Många kallar dem doktorer, fast deras yrkestitel är läkare. Doktor är en formell akademisk titel och forskarexamen. Läkare får den kallas som genomgått ett yrkesprogram som erbjuder läkarutbildning vid ett universitet och att vederbörande därefter avlagt läkarexamen. Läkarutbildningen i Sverige Som läkarstuderande genomgår man fem och ett halvt års fullgjorda […]

Läs mer ›
litepress