Läkare

Alternativ medicin

Alternativ medicin

Många människor använder sig av alternativ medicin i syfte att ersätta eller komplettera den traditionella läkarvården. Den alternativa medicinen har inte prövats vetenskapligt och man kan därför inte med säkerhet säga att den hjälper, eller vilka biverkningar som kan komma. Många människor världen över vittnar dock om att de blivit […]

Läs mer ›
Utbilda sig till läkare utomlands

Utbilda sig till läkare utomlands

Det nuvarande systemet för antagning till högskoleutbildningar bygger dels på betygen från gymnasiet, och dels på resultatet på högskoleprovet. Tanken är att högskoleprovet ska ge även de som hade sämre betyg i gymnasiet en chans att komma in på den utbildning de vill. På vissa utbildningar som är särskilt populära […]

Läs mer ›
Plastikkirurgi

Plastikkirurgi

Till skillnad från annan kirurgi innebär plastikkirurgi att man återställer eller förbättrar kroppsvävnad. Det är således inte på grund av livshotande åkommor som man söker sig till en plastikkirurg, utan för att på något sätt förändra sitt utseende. Det kan dels handla om att återställa sitt utseende efter en annan […]

Läs mer ›
Trygg vardag med närheten till läkaren

Trygg vardag med närheten till läkaren

Trygg vardag med närheten till läkaren Trygghet i vardagen kan betyda mycket och betyder oftast olika för olika personer. Den fundamentala tryggheten ligger i att kunna betala sina räkningar och att äta sig mätt och givetvis att ha råd med en del andra saker som förgyller livet. En annan viktigt […]

Läs mer ›
Stafettläkare

Stafettläkare

Stafettläkare är ett fenomen som, på gott och ont, blivit allt vanligare sedan den stora privatiseringsvågen svept över Sverige. Stafettläkare – vad är det? En stafettläkare är helt enkelt en läkare som hyrs in från ett bemanningsföretag för att fylla en vakans. En vakant/ledig läkartjänst som sjukhuset eller vårdcentralen inte […]

Läs mer ›
Misstro mot läkare

Misstro mot läkare

Missnöjet med läkare är stor i Sverige mycket beroende på brister i bemötandet från läkare och annan vårdpersonal gör att tilliten till sjukvården brister. Något som framkommer i EU-undersökning en: Patientsäkerhet och vårdkvalitet. I undersökningen framkommer att många personer eller deras anhöriga upplevt problem i kontakt med sjukvården. Det handlar […]

Läs mer ›
Läkare

Läkare

Många kallar dem doktorer, fast deras yrkestitel är läkare. Doktor är en formell akademisk titel och forskarexamen. Läkare får den kallas som genomgått ett yrkesprogram som erbjuder läkarutbildning vid ett universitet och att vederbörande därefter avlagt läkarexamen. Läkarutbildningen i Sverige Som läkarstuderande genomgår man fem och ett halvt års fullgjorda […]

Läs mer ›
litepress